Cindy Vanbrabant
Loopbaanbegeleider

Cindy Van Brabant

Cindy Vanbrabant
Muntelbeekstraat 21a
3500 Hasselt

Bekijk ligging kantoor

Bel op nr. 0495 33 93 93

Mail naar cindy@mathilenik.be

Wie is Cindy Vanbrabant?

Als ik nu mijn heel leven lang al ergens goed in ben geweest, dan is het wel werken, veel en vooral hard werken. Als kind werd ik al geconditioneerd: Als je iets wil bereiken in het leven, moet je heel hard werken. Gaandeweg had ik mijn bestaansrecht gekoppeld aan werken en was ik losgekoppeld van mezelf, want pas door hard te werken verdiende ik het om gezien te worden.

Tot mijn 2de zoon in 2012 geboren werd, werkte ik als zelfstandige. Tot dan quasi het enige dat mij definieerde als persoon.  Zijn geboorte bracht een hele omwenteling in mijn leven gezien hij beperkingen heeft die dermate extra zorgen met zich meebrengen. Noodgedwongen ging ik terug in loonverband werken, doch nog steeds evenveel en even hard als tijdens de jaren van zelfstandige.

Het was onmogelijk om dit alles te combineren en te zorgen voor enig evenwicht tussen mijn professioneel en privéleven. Ik wou gezien worden wat enkel haalbaar leek door veel te werken, doch dit kwam in conflict met mijn mama-zijn. Uiteindelijk resulteerde dit in een zware burn-out in 2017. Waar ikzelf niet tijdig op de rem kon gaan staan, heeft mijn lichaam voor mij deze keuze gemaakt.

Ik diende terug op zoek te gaan naar mezelf, de echte Cindy, de Cindy die zich niet kon schuilen achter haar werk.

Tijdens mijn genezingsproces heb ik het traject loopbaanbegeleiding doorlopen waarin werd uitgeklaard wie ik in de kern ben. Wat mijn talenten, waarden en normen zijn. Waar ik energie uit haal waardoor ik meer in mijn kracht kon gaan staan om zo een meerwaarde te creëren voor mijzelf, mijn omgeving en mijn klanten.

Jouw job heeft een invloed op al je andere aspecten van het leven waardoor het voor mij belangrijk is deze er ook bij te betrekken. Op die manier waarborgen wij een hele concrete en persoonlijke aanpak van je traject.

Waarom Mathil?

De werking en de waarden van Mathil stralen voor 100% mijn persoonlijkheid uit en de manier waarop ik in het leven sta.

Stel je jezelf wel eens de vraag of wat je doet nog aansluit bij wie jij bent? Of stel je vast dat je jezelf niet meer herkent in wat er van je gevraagd wordt in jouw werk? Merk je op dat je weinig energie overhoudt voor de dingen in je leven die werkelijk belangrijk voor jou zijn? Dan is het goed om even stil te staan bij wat jij nodig hebt en waarvan jij het warm krijgt.

Sterke kanten

Samen met jou ga ik enkele dingen in vraag stellen. We gaan in de spiegel kijken en jou ondersteunen om opnieuw krachtig op je eigen benen te laten staan en je loopbaan opnieuw in handen te nemen.

Ik ben er immers van overtuigd dat ieder mens diep van binnen weet wat zijn/haar plek is en best aanvoelt wat hem/haar als mens zo krachtig maakt.

Mijn taak is om op maat die vragen te stellen zodat jij de mogelijkheid krijgt om zowel naar binnen als naar buiten toe een beweging te maken die leidt tot een succesvolle verandering.